fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Komunikaty

Aktualne: 1. W dniu 07.02.2019 r. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. podpisał z Zastępcą Prezesa NFOŚiGW Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0032/18-00 projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Płońska - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji” nr POIS.01.05.00-00-0032/18 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

  Planowany całkowity koszt realizacji projektu to : 7.955.025,00

  Wysokość dofinansowania to : 5.493.975,00

  Zarząd PEC w Płońsku Sp. z o. o. informuje, o postępach w realizacji przedsięwzięcia pn.

  „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Płońska- poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji”


  Na dzień 31.01.2021 zrealizowano 5 z sześciu zadań inwestycyjnych ww. projektu. Do zrealizowania pozostało zadanie nr 1.

   Zadanie nr I: Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - Rynek Miasta i okolice:

  1. Zadanie to swoim zakresem obejmuje min. ul. Pułtuską, częściowo ul. Grunwaldzką, Pl. 15-go Sierpnia, ul. Zduńską, ul. Przejazd, ul. Wspólną oraz ul. Warszawską.

  2. W chwili obecnej trwają prace na odcinkach:

   od ul. Grunwaldzkiej w kierunku Pl. 15-go Sierpnia oraz od ul. Zaułek w kierunku ul. Współnej przy budynku ZUS.


   Inwestor tj Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. liczy na wyrozumiałość mieszkańców miasta i przeprasza za utrudnienia związane z realizacją inwestycji.


 2. Modernizacja Systemu Ciepłowniczego w Płońsku wśród 30 najciekawszych inwestycji komunalnych w Polsce.

 3. Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. art. 116 ust. 13, o odnawialnych źródłach energii PEC w Płońsku Sp. z o. o,. informuje, że procentowy udział ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii i dostarczonego do miejskiego systemu ciepłowniczego w 2020 roku wynosił 81,50 % w stosunku do łącznej ilości ciepła dostarczonego do wodnej sieci ciepłowniczej.

 4. Zapewniamy stały monitoring jakości powietrza.
  Każdy może sprawdzić jakość powietrza w Płońsku. 5 grudnia Spółka miejska Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zainstalowała na terenie miasta 7 sensorów jakości powietrza, których zadaniem będzie rejestrowanie i przedstawianie danych dotyczących zapylenia atmosfery.
  Stan powietrza w Płońsku można na bieżąco obserwować na stronie internetowej pod adresem: https://map.airly.eu/pl/#latitude=52.61971&longitude=20.34217&id=2118