fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Wybierz telefon/e-mail bezpośrednio do działu lub komórki organizacyjnej

Prezes Zarządu Spółki : [email protected]

tel. (023) 662 33 88 w 35, (023) 662 49 37


Gł. księgowy, gł. ekonomista : [email protected]

tel. (023) 662 33 88 w 37


Naczelny Inżynier, dz. inwestycji :

tel. (023) 662 33 88 w 38, kom. 600 935 018


Kierownik Elektrociepłowni : [email protected]

tel. (023) 662 33 88 w 30


Zakład Przesyłu i Dystrybucji (ul. Sienkiewicza 4)

tel. (023) 662 32 28, kom. 0698639657


Kadry : [email protected]

tel. (023) 662 33 88 w 17


Zamówienia publiczne : [email protected]

dz. logistyki paliwa : [email protected]

tel. (023) 662 33 88 w 28


Rachuba i płace : [email protected]

tel. (023) 662 33 88 w 18


Zaopatrzenie : [email protected]

tel. (023) 662 33 88 w 12, kom. 698639656


Ochrona środowiska : [email protected]

tel. (023) 662 33 88 w 23


Elektrociepłownia

tel. (023) 662 33 88 w 20, (023) 662 39 93