fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła.

Podstawa prawna:

  • Ustawa "Prawo energetyczne" z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2007 Nr 133 poz. 924).

Plan wprowadzania ograniczeń 2018-2021 r.

Schemat obliczeniowy sieci cieplnej (zał. nr 6)

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, i 5 do planu ogr 2018

Uzgodnienie planu wprowadzania ograniczeń.