fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

O nas

Historia i dzień dzisiejszy

"ŻEBY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ"

Rok 1978 to początek zorganizowanego ciepłownictwa w mieście Płońsk związany oddaniem do eksploatacji Ciepłowni wyposażonej w 3 kotły OR 16 i 1 kocioł WR 10.

W roku 1980 nastąpiła budowa głównej magistrali sieci ciepłowniczej DN 400 i odgałęzień co skutkowało podłączeniem do systemu ciepłowniczego rodzącego się budownictwa wielorodzinnego miejscowej spółdzielni mieszkaniowej.

Do 1992 roku Rejon Energetyczny Płońsk pozostawał w strukturach organizacyjnych Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie.

W tym samym roku na mocy ustawy o komunalizacji mienia powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku.

Rozwijające się budownictwo wielorodzinne i zwiększające się cieplne zapotrzebowanie spowodowało konieczność rozbudowy Centralnej Ciepłowni o nową jednostkę.

W 1993 roku oddano do eksploatacji kocioł WRp 23.

Wychodząc na przeciw światowym trendom i ogólnej potrzebie zmniejszania emisji do powietrza szkodliwych substancji przeprowadzono stopniową likwidację kotłowni tzw. niskiej emisji z podłączeniem ich do miejskiego systemu ciepłowniczego, którą zakończono w 1996 roku.

Od 01.01.1998 roku PEC w Płońsku zostało przekształcone w jednorodną spółkę, której organem założycielskim ze 100% udziałem stała się Gmina Miasto Płońsk.

Rok 1998 montaż instalacji odpylania i odsiarczania spalin instalacji kotłowych Centralnej Ciepłowni.

Od 2003 roku roku trwa nieustanny proces podłączania budynków indywidualnych oraz komunalnych wielorodzinnych z jednoczesnym wykonawstwem instalacji wewnętrznych c.o.

Modernizacja kotła WRp 23 na WRm15 oraz dostosowanie go do współspalania biomasy uzyskując znaczne zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery.

Obecnie PEC w Płońsku Sp. z o. o. to jedno źródło ciepła, ok. 20 km. sieci ciepłowniczej przesyłowej i rozdzielczej. oraz 108 węzłów cieplnych jedno i dwufunkcyjnych.

Od 2005 roku rozpoczęto prace polegające na wymianie wszystkich tradycyjnych sieci na sieci w technologii rur preizolowanych, oraz budowę kotła opalanego biomasą współpracującego z turbogeneratorem, co w efekcie doprowadzi do powstania Elektrociepłowni Płońsk produkującą czystą energię.

W 2007 roku zakończono największą w historii płońskiego ciepłownictwa inwestycję o wartości 34 mln. zł.. Oddano do użytku nowoczesny kocioł OS 14 opalany biomasą wraz z systemem podawania i magazynowania paliwa, współpracujący z turbogeneratorem 2,1 Mwe. Oddano także 8 km preizolowanej sieci cieplnej i 29 nowoczesnych węzłów cieplnych,. Modernizacji uległ także sam budynek centralnej ciepłowni oraz cały przyległy mu teren.

Kolejne lata funkcjonowania przedsiębiorstwa to niekończące się starania o podnoszenie sprawności systemu ciepłowniczego Płońska oraz o maksymalną redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery w procesie produkcyjnym ciepła, pary wodnej oraz energii elektrycznej.

2015 rok - „Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej”

2017 rok - „Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej - etap II Instalacja odsiarczana i odazotowania”

2019 – 2020 roku „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Płońska – poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji"

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. to jedno z liderów nowoczesnego, proekologicznego ciepłownictwa w skali kraju. Dbając nie tylko o cieplny komfort mieszkańców miasta ale także o ich zdrowie, nie ustajemy w naszych planach inwestycyjnych, którym przyświeca główny cel: „Żeby żyło się lepiej”.