fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Sekretariat PEC w Płońsku Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o.

09-100 Płońsk, ul. Przemysłowa 2

tel.: (023) 662 33 88, 662 49 37

e-mail: kontakt@pecplonsk.pl

EC tel: (023) 662 39 93

Pogotowie ciepłownicze tel: 698 639 657