fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Wyniki przeprowadzonych postępowań przetargowych.

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj
zamówienia
Tryb
postępowania
Najkorzystniejsza oferta
1 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego - szcegóły usługa p. nieograniczony P.P.H.U. "JUWA"
Białystok
2 Wykonanie robót budowlanych "zaprojektuj i wybuduj" - szczegóły robota budowlana p. nieograniczony Konsorcjum:
lider- Energotechnika Sp. z o. o.
Warszawa
członek- Elektrotermex Sp. z o. o. Ostrołęka
3 Badanie sprawozdania finansowego za 2015 r. - szczegóły usługa zapytanie o cenę Pol -Tax Sp. z o. o.
Warszawa
4 Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. - szczegóły usługa zapytanie ofertowe Kancelaria Biegłego Rewidenta "Audytor"
Mława
5 zaprojektowanie i wybudowanie instalacji odsiarczania spalin, a także układu do redukcji emisji NOx - szczegóły robota budowlana p. nieograniczony Unieważniony - szczegóły
6 zaprojektowanie i wybudowanie instalacji odsiarczania spalin, a także układu do redukcji emisji NOx robota budowlana z wolnej ręki Energotechnika Sp. z o. o.
Warszawa
7 Badanie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 r. - szczegóły usługa zapytanie ofertowe Biuro Biegłego Rewidenta
Olecko
8 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego - szcegóły usługa p. nieograniczony P.P.H.U. "JUWA"
Białystok
9 Dostawa biomasy na cele energetyczne - szcegóły dostawa p. negocjacje z ogłoszeniem Zakład Usług Leśnych
Żuromin
P.P.H.U "MEGA"
Rząśnik
"Hantol - Serwis"
Dreglin
"GELWASZ" Sp. j.
Małoszyce
"BIOCALOR"
Kamiennik Wielki
10 „Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji” - szcegóły r. budowlana p. nieograniczony unieważniony
na podstawie § 53 ust. 1pkt 2 Regulaminu
10 „Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji” - szcegóły r. budowlana p. nieograniczony Węzły cieplne:
Konsorcjum:
Lider: EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o. ul. Goworowska 2B/4, 07-410 Ostrołęka
Partner: Energa Serwis Sp. z o. o. ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka
Partner: ELEKTROTERMEX Sp. z o. o.ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka

Sieci cieplne:
ACE Instal Sp. z o. o. ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice
11 „Wdrozenie systemu telemetrycznego umozliwiającego zdalny odczyt, monitorowanie i sterowanie 1d7 węzłami ciepłowniczymi na terenie m. Płońsk celem optymalnego zarządzania energ ią cieplną.” - szcegóły dostawa p. nieograniczony Siemens Sp. z o. o., z siedzibą ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
12 „Badanie sprawozdania finansowego PEC w Płońsku Sp. z o. o. za 2023 i 2024 rok.” - szcegóły usługa zapytanie ofertowe Kancelaria Biegłego Rewidenta „Audytor” Mława
13 „Regeneracja wierzchniej warstwy posadzki betonowej, uszkodzonej wskutek tarcia zrębki drzewnej (piach, wilgoć). Powierzchnia posadzki ok 125 m2.” - szcegóły robota budowlana zapytanie ofertowe LEW-ŻYWICE Krzysztof Lewko