fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii
Szanowni Klienci, Kontrachenci i Kooperanci, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. Administrator danych osobowych (ADO) - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. z siedzibą w Płońsku przy ul. Przemysłowej 2,
  e-mail: kontakt@pecplonsk.pl,
  tel. 023 662 33 88, 023 662 49 37
 2. Osoba odpowiedzialna za sprawy związane z ochroną danych osobowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. - tel. 023 662 33 88 w 28, e-mail: iod@pecplonsk.pl - udzieli wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych - przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy w zakresie rozliczeń finansowych oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego, ochrony obiektu (min. monitoring wizyjny), a także do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ze względu na konieczność realizacji uzasadnionego interesu administratora.
 4. Podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 5 lat od rozwiązania umowy oraz przez okres 4 lat w przypadku postępowań przetargowych
 6. Osoba, której dane dotyczą na wniosek ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu swojej szczególnej sytuacji. Ma również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia.
 7. Prawo do wniesienia skargi - Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że jaj dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem udziału w postepowaniu przetargowym, podpisaniem umowy, rozliczeniach finansowych, wstępem na teren prredsiębiorstwa,
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.