fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

dz. Eksploatacji i rozliczeń

Specjalista d/s eksploatacji i rozliczeń przyjmuje interesantów w godz. 800- 1400, pokój nr 9

tel: (023) 662 33 88 w 36

e-mail: chaberski@pecplonsk.pl

W Biurze Obsługi Klienta uzyskasz informacje o:

 • procedurze i kosztach przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • technicznych warunkach dostawy ciepła do obiektu,
 • finansowych warunkach dostawy ciepła do obiektu,
 • zasadach zawierania umów przyłączeniowej i sprzedaży ciepła,
 • przewidywanych przerwach remontowych w dostawie ciepła,
 • awariach, i związanych z tym zakłóceniach w dostawie ciepła,
 • planowanych modernizacjach sieci i węzłów cieplnych,
 • aktualnych stawkach opłat za ciepło,
 • zasadach rozliczania poboru ciepła,
 • zasadach przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
 • możliwościach i zasadach zwiększenia lub zmniejszenia mocy cieplnej,

Ponadto w Biurze Obsługi Klienta możesz:

 • podpisać umowy przyłączeniową lub sprzedaży ciepła,
 • złożyć niezbędne do podpisania umów dokumenty,
 • uzgodnić dokumentację techniczną,
 • otrzymać materiały informacyjne i aktualną taryfę dla ciepła,
 • skorzystać z porady technicznej związanej z zużyciem ciepła,
 • sprawdzić swoją fakturę za ciepło,
 • złożyć reklamację,
 • wnioskować o rozpoczęcie lub zakończenie sezonu grzewczego,