fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Usługi świadczone przez Spółkę.

  • Eksploatacja, konserwacja oraz remonty urządzeń ciepłowniczych,
  • Wykonawstwo sieci i węzłów cieplnych,
  • Programowanie i koordynacja rozwoju systemu ciepłowniczego,
  • Prowadzenie działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej urządzeń ciepłowniczych,
  • Opracowywanie i wydawanie warunków technicznych do projektowania urządzeń w systemach ciepłowniczych,
  • Opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej systemu ciepłowniczego,w tym sieci i węzłów cieplnych,
  • Doradztwo w zakresie ciepłownictwa.