fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

AKTUALNOŚCI:

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

W związku z realizacją inwestycji pn."Wdrożenie systemu telemetrycznego umożliwiającego zdalny odczyt, monitorowanie i sterowanie węzłami ciepłowniczymi na terenie miasta Płońsk celem optymalnego zarządzania energią cieplną" informujemy odbiorców ciepła przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, że w okresie od dnia 06.06.2023 r. do 31.12.2023 r. będą wykonywane prace związane z budową przyłączyświatłowodowych do pomieszczeń węzłow cieplnych.
Prace na zlecenie PEC w Płońsku Sp. z o.o. będzie wykonywała firma LCS Piotr Marczuk z siedzibą w Płońsku przy ul. 1 - Maja 2a.
Telefony kontaktowe:
LCS Piotr Marczuk - 23 662-60-79
PEC w Płońsku Sp. z o. o. - 23 662-33-88

Za utrudnienia związane z realizacją ww. inwestycji PRZEPRASZAMY.


KOMUNIKAT
Rekompensaty dla ciepła w PEC w Płońsku Sp. z o. o.

Dotyczy: Dz.U.2022 poz. 1967 USTAWA z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. informuje, że średnia cena wytwarzania ciepła w naszym źródle jest znacznie niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ustalonej w art. 3 ust. 3 pkt. 2 w.w. Ustawy tj. kwoty 103,82 zł/GJ netto. W związku z powyższym zgodnie z art. 3 ust. 7 Ustawy, odbiorcom przyłączonym do naszej sieci ciepłowniczej rekompensata NIE PRZYSŁUGUJE.

UWAGA ważny komunikat.

 • Informacja Zarządu PEC w Płońsku dot. poziomu cen dostaw ciepła stosowanych w okresie 01.03. - 31.12.2023 r.

 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40%.

  Informacje:

  1. Informacja o zużyciu energii cieplnej brutto w 2023 r.

  2. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej za rok 2023 (WPc)

  3. Informacja na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. art. 116 ust. 13, o odnawialnych źródłach Energii (Dz.U. z 03.04.2015 poz.478)

  4. Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez PEC w Płońsku Sp. z o.o. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko w 2023 r. w myśl zapisów § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92 z dnia 1 lutego 2007 r.)

  5. Zapewniamy stały monitoring jakości powietrza.
   Każdy może sprawdzić jakość powietrza w Płońsku. 5 grudnia Spółka miejska Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zainstalowała na terenie miasta 7 sensorów jakości powietrza, których zadaniem jest rejestrowanie i przedstawianie danych m.in. dotyczących zapylenia atmosfery.
   Stan powietrza w Płońsku można obserwować na bieżąco

  6. Informacja w sprawie składania wniosków, uwag i skarg