fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Aktualności:


INFORMACJA
Rekompensaty dla ciepła w PEC w Płońsku Sp. z o. o.

Dotyczy: Dz.U.2022 poz. 1967 USTAWA z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. informuje, że średnia cena wytwarzania ciepła w naszym źródle jest znacznie niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ustalonej w art. 3 ust. 3 pkt. 2 w.w. Ustawy tj. kwoty 103,82 zł/GJ netto. W związku z powyższym zgodnie z art. 3 ust. 7 Ustawy, odbiorcom przyłączonym do naszej sieci ciepłowniczej rekompensata NIE PRZYSŁUGUJE.

Informacje:

  1. Informacja na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. art. 116 ust. 13, o odnawialnych źródłach Energii (Dz.U. z 03.04.2015 poz.478)

  2. Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez PEC w Płońsku Sp. z o.o. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko w 2020 r. w myśl zapisów § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92 z dnia 1 lutego 2007 r.)

  3. Zapewniamy stały monitoring jakości powietrza.
    Każdy może sprawdzić jakość powietrza w Płońsku. 5 grudnia Spółka miejska Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zainstalowała na terenie miasta 7 sensorów jakości powietrza, których zadaniem jest rejestrowanie i przedstawianie danych m.in. dotyczących zapylenia atmosfery.
    Stan powietrza w Płońsku można obserwować na bieżąco

  4. Informacja w sprawie składania wniosków, uwag i skarg