fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Wyróżnienia w zakresie ochrony środowiska.

Nagroda tzw. Oskar Środowiska - ENERGY GLOBE w kat. krajowej otrzymana od Komisji Europejskiej w dniu 10.04.2007 r.

Nagrodzona została kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania zrębków drzewnych.