fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła.

Podstawa prawna:

  • Ustawa "Prawo energetyczne" z dnia 10 kwietnia 1997r.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2007 Nr 133 poz. 924).

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na lata 2021-2024

Schemat obliczeniowy sieci cieplnej

Uzgodnienie planu wprowadzania ograniczeń na lata 2021-2024